Odpovědi na nejnaléhavější otázky na téma simulací

Zvyšte jistotu a produktivitu pomocí integrovaných nástrojů pro simulace

I když se využití simulací rozšířilo a není už pro výpočtáře a konstruktéry exkluzivním nástrojem, mnoho společností má stále pochybnosti o tom, zda jsou analýzy efektivním nástrojem pro jejich podnikání. V tomto dokumentu se věnujeme zmíněným pochybnostem, jako třeba:

  • Jak přesné musí být výsledky analýzy? Musejí být vždy co nejpřesnější?

  • Jaký efekt má simulace na prototypování? Odstraní ho? Sníží ho?

  • Mohou výsledky analýz nahradit při rozhodování lidské zkušenosti?

  • V kterých dalších fázích vývoje lze simulace využít? Slouží pouze k ověřování a validaci?

STÁHNĚTE SI AKTUÁLNÍ ZPRÁVU a zjistěte více.

SW_3DS_2019_HERO_BANNER

PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNÍ ZPRÁVU

Get Started