Vyhněte se odděleným nástrojům, které mohou bránit produktivitě

Zjistěte, jak můžete inovovat, spolupracovat a efektivně dodávat návrhy výrobků z pohodlí vašeho preferovaného CAD systému

Fragmentované nástroje a překážky v komunikaci mezi týmy zpomalují konstruktéry a návrháře výrobků a vytvářejí zbytečnou práci, která jim nejen překáží v jejich schopnosti inovovat, ale dochází při ní i k potenciálním chybám a zpoždění dodávek. Přestože je zásadní shromažďovat nápady od různých zúčastněných stran, kvůli fragmentovaným nástrojům je tento proces složitý a často časově náročný.

Stáhněte si tento e-book a dozvíte se, jak může integrovaný přístup k vývoji výrobků konstruktérům a technickým specialistům pomoci i nadále používat CAD nástroje, které znají a mají rádi, a získat přitom volnost, která jim dovolí:

  • věnovat více času inovacím,
  • vytvářet návrhy kdykoli a kdekoli,
  • spolupracovat efektivněji.
Fragmented tools and communication silos slow engineers and designers down and create busy work that not only impedes their ability to innovate, but adds potential errors and delivery delays. While getting input from various stakeholders is vital to the process, disparate tools make this process difficult and often time-consuming.

STÁHNĚTE SI E-BOOK

Get Started