Spolupráce při vývoji výrobků s využitím rolí 3D Product Architect a Product Release Engineer

Dostat výrobek na trh není snadné.  K dosažení efektivity je potřeba spolupráce ve všech fázích vývoje. Portfolio 3DEXPERIENCE Works vám umožňuje sjednotit proces vývoje výrobku do jediného zdroje informací, který zefektivní váš vývoj a zvýší efektivitu – od konceptu až po uvedení na trh.

Jedním příkladem toho, jak jsme ušetřili čas, bylo použití role Product Release Engineer, která úžasně organizuje všechna data a specifické detaily pro výrobu ve formátu, který je propojuje se všemi výkresy a souvisejícími informacemi. Bez něj trvala příprava návrhu výrobku na uvolnění do výroby vždy týden nebo dva. S rolí Product Release Engineer to zabere jen půl hodiny.

– Hector Mejia, výrobní ředitel, Antares

Správa dat v cloudu usnadňuje revize návrhů a sdílení dat a také velmi usnadňuje spolupráci mezi odděleními. Použití role Product Release Engineer například usnadňuje spolupráci nad kusovníkem s výrobním oddělením.

– DugWoo Lee, generální ředitel, Karis

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Get Started