Spolupracujte s vaším týmem na dálku

Pracujte v SOLIDWORKS odkudkoliv díky připojení do cloudu

Jednoduše prostřednictvím obyčejného připojení k internetu můžete rozšířit vaši práci o virtuální rozhraní, kde lze snadno sdílet informace, řídit projekty a spolupracovat s ostatními.

Budete schopni:
>>  Spravovat data vyvíjených výrobků a výrobní dokumentaci přímo z vašeho desktopového softwaru SOLIDWORKS
>>  Kontrolovat a připomínkovat konstrukční návrhy vytvářením sdílených poznámek ve webovém prohlížeči
>>  Vytvářet diskusní komunity pro sdílení komentářů k vyvíjeným výrobkům, do kterých můžete zapojit interní i externí spolupracovníky
>>  Využívat nástroje pro řízení projektů k vytváření, přidělování a sledování úkolů
>>  Snížit náklady na provozovaný software, díky jeho okamžitému zprovoznění, jednoduchému nastavení a údržbě

Immer und überall effektiv zusammenarbeiten mit SOLIDWORKS in der Cloud

VÍCE INFORMACÍ

Get Started