Digitální simulace je rychlejší a dostupnější než fyzické prototypy

Prohlédněte si několik variant návrhu a o výběru toho finálního se rozhodněte na základě dat.

물리적 프로토타입보다 빠르고 경제적인 디지털 시뮬레이션>SOLIDWORKS

Simulace poskytuje virtuální pohled na to, jak se bude váš skutečný výrobek chovat, když bude vystaven fyzickým silám reálného světa.

Viděli jsme, jak jsou digitální prototypy výkonným nástrojem k poskytnutí experimentální platformy pro analýzu a následné úpravy. Umožňují konstruktérům upravovat parametry, jako jsou vlastnosti materiálu nebo návrh geometrie. Po připojení k platformě 3DEXPERIENCE se aktualizace návrhu vytvořeného v SOLIDWORKS® rychle promítnou do simulovaného modelu, což vám a vašemu týmu umožní rychleji a efektivněji vytvářet kvalitnější výrobky.

Nástroje 3DEXPERIENCE Works Simulation vám umožňují iterativně zdokonalovat a optimalizovat návrhy a zároveň předcházet finančním nákladům spojeným s fyzickým prototypováním a testováním.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO, kde uvidíte, jak vám celé portfolio multidisciplinárních simulačních nástrojů 3DEXPERIENCE Works, jako třeba v případě elektrokola, může pomoci rychleji vytvářet lepší výrobky a předstihnout tak konkurenci na trhu.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Get Started