Energie elektromagnetického pole je nezbytná pro bezpočet výrobků

Díky roli Electromagnetics Engineer vyhledáte a odstraníte elektromagnetické problémy v ranější fázi procesu.

Dnešní veskrze propojený svět se opírá o elektromagnetické (EM) systémy a součásti. Elektromagnetické vlny využívají televizory, monitory počítačů, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, bezpečnostní systémy a další. Typickými analýzami elektromagnetizmu se ověřuje:

 

• výkon a účinnost antén a filtrů,

• elektromagnetická kompatibilita a interference (EMC/EMI),

• vliv elektromagnetického pole na lidské tělo,

• elektromechanické jevy v motorech a generátorech,

• teplotní účinky ve vysoce výkonných zařízeních.

 

Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví i koncoví uživatelé využívají čím dál více chytré technologie, je pro úspěch výrobku zásadní zajistit, aby byla elektromagnetická zařízení bezpečná a spolehlivá.

sw-role-electromagnetics-engineer-animation

STÁHNOUT

Get Started