Eliminujte třenice při tvorbě návrhů

Zlepšete spolupráci mezi nesourodými týmy vývojářů prostřednictvím integrovaných nástrojů pro tvorbu návrhů.

V mnoha společnostech, od nejmenších dílen až po velké korporace, spolu lidé při návrhu nových výrobků stále více spolupracují. Klíčová rozhodnutí jsou často přijímána mezi týmy technických expertů a lidí z netechnických profesí působících napříč firmou. Hlavní roli tu hrají konstruktéři, kteří jsou středem celé spolupráce na návrhu.

I přes poptávku po stále větší míře spolupráce nelze přehlédnout, že celý proces doprovází překvapující množství neshod a třenic. Výměna konstrukční dokumentace s jinými konstruktéry může být velmi obtížná a zdlouhavá. Ještě problematičtější může být zpřístupnění návrhů osobám bez technického vzdělání. Skončí to tak, že celý proces spolupráce je velmi časově náročný a náchylný ke vzniku různých zpoždění a chyb.

Účelem této elektronické knihy je soustředit na jednom místě všechny detaily o těchto problémech, včetně:
• trendů, které působí na konstruktéry a činí je středem spolupráce;
• zdrojů neshod v tradičních procesech spolupráce a technologiích;
• nových přístupů a nástrojů, které omezují napětí a neshody při spolupráci a nabízejí celou řadu výhod;
• přehledu nejdůležitějších aspektů, které organizace musí zvážit při hodnocení přínosu nových nástrojů.

SW_Lifecycle_eBook_Banner_CS

STÁHNOUT EBOOK

Get Started