E-book z webu Engineering.com potvrzuje, že simulace šetří čas i peníze

SOLIDWORKS a řešení 3DEXPERIENCE Works uspokojí všechny vaše požadavky na MKP analýzy

Softwarové nástroje pro analýzu metodou konečných prvků (MKP) umožňují předvídat skutečné chování výrobků pomocí digitálního testování CAD modelů ve virtuálním prostředí a předcházet tak pracnému předělávání návrhů v pozdějších fázích vývoje.

Brzké a časté využívání simulací pomáhá konstruktérům lépe se rozhodovat o návrzích během celého procesu vývoje výrobku. Pracovní týmy tak šetří čas i peníze za fyzické prototypy a rychleji vyvíjejí lepší výrobky.

V tomto e-booku z webu Engineering.com se dozvíte:

  • o všestranném využití širokého spektra simulačních nástrojů řešení 3DEXPERIENCE Works,
  • o klíčových typech analýz včetně nelineární, kontaktního napětí, prudkých nárazů a dalších,
  • o výhodách aplikací fungujících na principu softwaru jako služby a provádění MKP studií v prostředí cloudu.

STÁHNĚTE SI E-BOOK z webu Engineering.com a seznamte se s výhodami tvorby návrhů na základě simulací v jednotném cloudovém prostředí, které umožňuje všestrannou spolupráci.

SOLIDWORKS a řešení 3DEXPERIENCE Works uspokojí všechny vaše požadavky na MKP analýzy

STÁHNĚTE SI E-BOOK

Get Started