Pomocí nástroje 3D Sculptor objevte digitální modelování podobné práci se sochařskou hlínou

Podívejte se, jak Jason Pohl používá řešení 3DEXPERIENCE® Works k modelování konceptu svého automobilu snů

Předveďte váš vysněný návrh. Vytvářejte organické tvary a složité povrchy bez námahy pomocí řešení pro volné modelování (sub-D), které se spouští na platformě 3DEXPERIENCE a bez problémů spolupracuje se softwarem SOLIDWORKS.

Jason Pohl používá nástroj 3D Sculptor k rychlému vytváření, úpravám a vyhodnocování organických a ergonomických tvarů při návrhu koncepčního vozu, který si vždy přál vidět. Cloudová platforma 3DEXPERIENCE mu usnadňuje spolupráci s ostatními na návrzích, simulacích a výrobě produktů.

Vytvářejte optimální návrhy rychleji a efektivněji. Volné modelování (sub-D) ve webovém prohlížeči v nástroji 3D Sculptor umožňuje rychlé vytváření koncepčních návrhů a díky softwaru SOLIDWORKS můžete doplnit všechny detaily, které si přejete.

3D Modeling CAR

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Get Started