Rostoucí požadavky na kastomizaci výrobků vyžadují vysoce specializovaná konstrukční řešení

SOLIDWORKS® a 3DEXPERIENCE® Works Simulation umožňují výrobcům dodávat konzistentní kvalitu a rozvíjet inovace.

Vývojáři spotřebního zboží mohou rychleji reagovat na poptávku po specializovanějších a inovativnějších výrobcích tím, že do svého procesu vývoje výrobků začlení integrovaná řešení SOLIDWORKS Simulation a cloudová řešení 3DEXPERIENCE Works Simulation. Simulace pomohly společnosti Ariens Company, výrobci vybavení pro péči o travní porosty, efektivně přetvářet návrhy, snížit počet dílů pro nový rám o 50 % a snížit konečné výrobní náklady.

Vývojáři spotřebního zboží potřebují více informací o chování a vlastnostech navrhované konstrukce již na začátku vývojového procesu, aby se vyvarovali zpožděním v důsledku opakovaných cyklů výroby fyzických prototypů. Simulace umožnily společnosti CamelBak Products, LLC, vytvářet prototypy 10 až 20krát rychleji, zkrátit dobu před uvedením na trh a dodržet náročné termíny.

Navrhování řízené simulacemi optimalizuje funkčnost návrhu, odhaluje potenciální selhání v provozu, ověřuje účinnost výrobních procesů a mnoho dalšího. Společnost Brudden Equipment, LTD, dosáhla díky využití simulace snížení nákladů na prototypování o 40 %, zlepšila také kvalitu a zvýšila důvěru ve své výrobky.

cover21025

STÁHNOUT

Get Started