Zjistěte, jak mohou cloudová řešení přispět k hladší spolupráci na vašich konstrukčních návrzích

Moderní nástroje umožňují všem, kdo jsou zapojeni do vývoje výrobků, aby se vyjádřili

Moderní vývoj produktů se vyznačuje vysokou mírou spolupráce, přičemž klíčová rozhodnutí často činí technické i netechnické mezioborové týmy. Přestože nutnost spolupráce nikdo nezpochybňuje, komplikuje ji řada překážek, které způsobují třenice při spolupráci na tvorbě návrhů. Naštěstí jsou tu nová cloudová řešení, jež tyto problémy odstraňují.

Aktuální zpráva „Eliminujte třenice při tvorbě návrhů“ od společnosti Lifecycle Insights vysvětluje, jak se konstruktéři stávají centrem spolupráce při vývoji produktů. Podle této zprávy je kriticky důležité poskytnout konstruktérům správné nástroje pro efektivní spolupráci. Přečtěte si celou zprávu a zjistěte více o těchto tématech:

>> Trendy, které centralizují spolupráci v rámci konstrukčních pracovišť.

>> Zdroje třenic v tradičním procesu spolupráce.

>> Nové nástroje pro eliminaci třecích ploch v průběhu spolupráce.

>> Přehled nejdůležitějších aspektů, které musí podniky brát v potaz při posuzování nových nástrojů.

Moderní nástroje umožňují všem, kdo jsou zapojeni do vývoje výrobků, aby se vyjádřili

STÁHNOUT

Get Started