Zjistěte, jak předejít práci konstruktérů bez přidané hodnoty

Vybavte týmy správnými nástroji, které jim umožní věnovat se pouze inovacím

Na dnešním konkurencí nabitém globálním trhu musí firmy podporovat týmy svých konstruktérů, aby se mohli soustředit na inovace, kvalitu, funkčnost a cenu výrobků. Není to snadné, protože konstruktéři musí splnit také řadu úkolů bez přidané hodnoty. Podle nedávného výzkumu společnosti Tech-Clarity představují tyto nadbytečné činnosti ohromující jednu třetinu jejich času! Existuje však i lepší způsob.

Stáhněte si tento e-book od společnosti Tech-Clarity s názvem „Jak mohou konstruktéři předejít práci bez přidané hodnoty" a zjistěte, jak se mohou vaši konstruktéři díky nástrojům a přístupům k vývoji výrobků soustředit na to, co je důležité: na vytvoření dalšího úžasného nového výrobku.

Zjistěte, jak můžete:  

  • Zjednodušit přístup k datům v reálném čase, aby se zúčastněné strany mohly „obsloužit samy“ a nezatěžovaly konstruktéry.
  • Zlepšit procesy a spolupráci, abyste minimalizovali přerušení práce a zpoždění.
  • Centralizovat informace o návrhu a podpořit efektivnější řízení změn.
  • Vyhodnotit možnosti návrhu dílů v kontextu celkových sestav, abyste lépe porozuměli dopadu změn.
  • Odstranit chyby a zlepšit kvalitu díky lepší spolupráci mezi zúčastněnými stranami a zároveň udržovat v bezpečí duševní vlastnictví.
Vybavte týmy správnými nástroji, které jim umožní věnovat se pouze inovacím > Dassault Systèmes

STÁHNĚTE SI E-BOOK

Get Started