Seznamte se s mnoha výhodami správy dat v cloudu

Nový přístup zvyšuje úroveň zabezpečení dat a snižuje režijní náklady na IT

Možnost spravovat data a jejich zabezpečení v celém cyklu životnosti produktů je osvědčená taktika, kterou organizace využívají k efektivnějšímu plánování, navrhování, výrobě a správě svých produktů – v celém rozsahu od konceptu až po jejich dodání. I když software pro správu dat už dávno není žádná novinka, dodavatelé nyní přicházejí s řešeními správy dat na bázi cloudu, jež zvyšují flexibilitu a praktičnost a současně organizacím snižují počáteční náklady i průběžné investice do IT.

Tento eBook z webu Engineering.com se zabývá výhodami zavedení správy produktových dat a řízení životního cyklu produktů na bázi cloudu.

eBook se věnuje těmto tématům:

>>  Odkud pocházejí PLM řešení a kam směřují.
>>  Mnoho výhod cloudového PLM řešení.
>>  Jak může cloudové PLM řešení zvýšit úroveň zabezpečení dat.
>>  Nově vznikající soupeři mezi cloudovými PLM systémy.
>>  Odborné rady k migraci stávajících podnikových dat do cloudového PLM řešení.

Seznamte se s mnoha výhodami správy dat v cloudu

PŘEČTĚTE SI EBOOK

Get Started