Dosáhněte vyšší efektivity a lepších výsledků díky chytrému rozhodování o konstrukčních návrzích v týmu

Rozšiřte si možnosti simulací v SOLIDWORKS o asociativní pracovní postupy, s nimiž můžete snadno ukládat, spravovat a sdílet data o návrzích a simulacích v bezpečném prostředí cloudové platformy. Na scénu přichází Structural Mechanics Engineer, role v portfoliu nástrojů 3DEXPERIENCE Works Simulation.

Úkolem role Structural Mechanics Engineer je pomoci vám rozhodovat se rychleji a informovaněji a zlepšit efektivitu omezením potřeby fyzických prototypů a změn konstrukčních návrhů v pokročilé fázi vývoje. Tento nástroj vám umožní:

  • realisticky simulovat fyzikální chování výrobku pomocí širokého spektra analýz včetně nelineární statické i dynamické, kombinování složitých kontaktů s třením, sekvenčního zatížení, velkých deformací a hyperelastických materiálů,
  • využívat špičkové nástroje pro přípravu geometrie k zjednodušení a extrakci geometrie nutné pro simulaci,
  • efektivně vytvářet konečnoprvkové modely s pokročilou tvorbou sítí na základě pravidel,
  • snadno kalibrovat složité materiálové modely podle testovacích dat,
  • v zájmu rychlejšího rozhodování o návrzích zpřístupňovat zjednodušené výsledky přes webový prohlížeč ostatním členům týmu.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO a seznamte se s možnostmi, které vám pomohou lépe pochopit, jak si vaše výrobky povedou v praxi a jak je dostat rychleji na trh.

Rozšiřte si možnosti simulací v SOLIDWORKS o asociativní pracovní postupy, s nimiž můžete snadno ukládat, spravovat a sdílet data o návrzích a simulacích v bezpečném prostředí cloudové platformy. Na scénu přichází Structural Mechanics Engineer, role v portfoliu nástrojů 3DEXPERIENCE Works Simulation.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Get Started