Optimalizujte elektromagnetické systémy pomocí vysoce výkonných simulačních řešení nástroje 3DEXPERIENCE Works

Elektromagnetismus a analýza elektromagnetismu nabývají na rozsahu a důležitosti mezi uživateli SOLIDWORKS v různých průmyslových oborech

S prudkým rozvojem mobilních a nositelných technologií je zdrojem rostoucích obav dopad elektromagnetických vln na lidské tělo. Všechna elektrická či elektronická zařízení vytvářejí lokální elektromagnetická pole a základním aspektem jejich výkonnosti a bezpečnosti je způsob, jakým tato pole fungují a působí na zařízení a osoby v jejich blízkosti a na okolní prostředí.
 
Regulační a průmyslové standardy vyžadují důkladné testování, které lze provést pomocí nástroje 3DEXPERIENCE® Works Simulation. Široká škála možností a jedinečná schopnost identifikovat a zmírnit rizika elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektromagnetického rušení (EMI) v elektronických zařízeních vám pomůže rychleji a efektivněji získávat certifikace.
 
Integrovaná elektromagnetická simulace urychluje hodnocení výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti materiálů a výrobků před tím, než se přejde k fyzickým prototypům. Po připojení ke cloudové platformě 3DEXPERIENCE mohou uživatelé SOLIDWORKS provádět komplexní simulační studie v prostředí založeném na spolupráci v cloudu, čímž urychlí rozhodování o návrhu na základě dat a porazí tak konkurenci na trhu.

Podívejte se na video

Get Started