Přečtěte si výsledky průzkumu společnosti IDC o propojení digitální transformace a cloudu

Digitální transformace na bázi cloudu vám pomůže uvádět produkty na trh rychleji a při nižších nákladech.

Aby společnosti na moderním trhu uspěly, musejí urychlit uvádění produktů na trh, zvýšit konkurenceschopnost na místních i globálních trzích a splnit očekávání zákazníků vzhledem k přizpůsobování produktů na míru. Ekosystémy budou hrát velmi důležitou roli v digitální transformaci, protože podněty od dodavatelů, zákazníků a konkurentů zásadně ovlivní budoucí úspěch.

Aktuální zpráva od společnosti IDC nazvaná Digitální transformace na základě cloudu, se věnuje stále rostoucímu významu a vlivu cloudových služeb a platforem pro digitální transformaci, jako jsou například:

>>  Nepřetržitý přístup k datům napříč celým ekosystémem umožňující lepší spolupráci.

>>  Jeden ovládací panel (dashboard) pro všechny aplikace, který umožňuje efektivní využití kolektivních znalostí.

>>  Snížené náklady na infrastrukturu a kapitálové výdaje.

>>  Okamžitý přístup ke cloudové službě umožňuje rychlejší uvádění produktů na trh.

Digitální transformace na bázi cloudu vám pomůže uvádět produkty na trh rychleji a při nižších nákladech.

PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNÍ ZPRÁVU

Get Started