Výzkum nabízí podklady pro lépe informovaná konstrukční rozhodnutí

Výzkum společnosti Tech Clarity ukazuje, že nejvýkonnější společnosti dosahují úspěchu díky simulačním technologiím.

Téměř polovina (44 %) výrobců uvádí, že je rozhodování o konstrukcích výrobků nyní obtížnější než dřív. Aby mohli konstruktéři efektivně dokončovat svou práci, musejí být vybavení výkonnými nástroji, které umožní rychlejší řešení problémů.

Jak podrobně informuje tato zpráva, naprosto nezbytným nástrojem jsou simulace, a především pak analýzy s podporou cloudu. Toto říkají uživatelé simulací v cloudu:

  • O 71 % větší výpočetní výkon/rychlejší řešič.

  • O 50 % nižší zátěž pro počítače konstruktérů.

  • O 42 % snazší přístup k expertům.

  • O 42 % snazší spolupráce.

  • O 42 % nižší náklady na vlastnictví a údržbu hardwaru.

PŘEČTĚTE SI ZPRÁVU a zjistěte, jaké přínosy by vám zajistila simulace na cloudové platformě.

Výzkum nabízí podklady pro lépe informovaná konstrukční rozhodnutí

PŘEČTĚTE SI ZPRÁVU

Get Started