Podívejte se, jak i vy můžete začít využívat pro konstruování platformu budoucnosti

SOLIDWORKS + 3DEXPERIENCE = lepší spolupráce a rychlejší vývoj výrobků

Představte si jednotné prostředí, které vychází z vám dobře známého a oblíbeného CAD softwaru a kombinuje ho s těmi nejlepšími novými cloudovými nástroji, díky kterým se může každý zapojit do vývoje výrobků a v reálném čase spolupracovat nad stejnými daty, takže efektivně získáváte přehled nezbytný pro vytváření skutečně pokrokových nových výrobků.

Právě tak je postavena naše aktuální nabídka 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, která propojuje 3D CAD SOLIDWORKS a platformu 3DEXPERIENCE – jednotné cloudové prostředí pro vývoj výrobků. Uživatelé mohou těžit z výkonných nástrojů pro spolupráci, vestavěné správy dat a životního cyklu produktů, intuitivních aplikací pro tvorbu koncepčních návrhů nebo průmyslového designu prostřednictvím volného modelování, vykreslování vizualizací a možnosti provádět lineárně statické simulace.

Nabídka 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, jako klíčová součást portfolia 3DEXPERIENCE WORKS, obsahuje tyto produkty:

  • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: 3D CAD řešení SOLIDWORKS propojené s platformou 3DEXPERIENCE.

  • 3D Creator: Aplikace pro 3D modelování a koncepční návrhy ve webovém prohlížeči.

  • 3D Sculptor: Aplikace pro volné modelování ve webovém prohlížeči.

  • Collaborative Industry Innovator: Cloudové řešení pro správu životního cyklu produktů, obsahující funkce pro změnové řízení, vydávání a sledování dat, 3D vizualizace a připomínkování, správu úkolů atd.

  • Collaborative Business Innovator: Prostředí sloužící jako centrální místo pro bezpečné ukládání a sdílení dat prostřednictvím konfigurovatelných dashboardů a online komunit.

  • 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer: Aplikace dostupná uživatelům 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium, sloužící k ověřování vlastností navrhovaných produktů v reálném světě.

 

SW_Biodapt_Camera

VÍCE INFORMACÍ

Get Started