SOLIDWORKS 2020 – Vylepšení, která musíte vidět

Seznamte se s novými nástroji v SOLIDWORKS 2020, které výrazně rozšiřují možnosti vývoje výrobků

Nenechte se mýlit: vývoj výrobků se mění. Harmonogramy se zkracují. Rozpočty se zpřísňují. Počet zainteresovaných subjektů stoupá. Takhle vypadá nová dynamika pro všechny, kdo se zabývají navrhováním výrobků: buďte připraveni na změny.

Konstruktéři musejí vytvářet pokrokové návrhy rychleji než kdy dřív a k tomu potřebují nové funkce v CAD softwaru. Software SOLIDWORKS 2020 poskytuje široké spektrum nových funkcí, které právě toto umožňují. SOLIDWORKS 2020 obsahuje několik úžasných nových vylepšení, jako jsou například:

>>  Manipulace s ohromnými výkresy bleskovou rychlostí

>>  Snadné budování složité geometrie a organických tvarů

>>  Urychlení procesů a zvyšování produktivity

>>  Přesné modelování a bezpečná ochrana sestav

>>  A mnoho dalšího…

Seznamte se s novými nástroji v SOLIDWORKS 2020, které výrazně rozšiřují možnosti vývoje výrobků

STÁHNOUT eBOOK

Get Started