Využijte výhody nelineární analýzy v praxi

Zjistěte, jak zavést nelineární analýzy metodou konečných prvků do každodenní tvorby návrhů

Dříve konstruktéři používali nelineární analýzu neradi, a to kvůli složité formulaci zadání a dlouhým dobám řešení. Software pro nelineární analýzu metodou konečných prvků je však nyní integrován do CAD softwaru a jeho použití je mnohem snazší. Vylepšené algoritmy řešení a výkonnější výpočetní funkce navíc zkrátily doby výpočtů.

V této zprávě vás seznámíme s rozdíly mezi lineární a nelineární analýzou a ukážeme vám, že v určitých optimálních situacích je jeden typ vhodnější než druhý. Po prostudování ukázek získaných z každodenní konstrukční praxe uvidíte, jak vám nelineární analýza pomůže vyhnout se zbytečným konstrukčním prvkům a povede k lepším výrobkům.

Zjistěte, jak zavést nelineární analýzu metodou konečných prvků do každodenní tvorby návrhů

PŘEČTĚTE SI AKTUÁLNÍ ZPRÁVU

Get Started