Otestujte pomocí role Electromagnetics Engineer fungování a bezpečnost návrhu

Pomocí výkonné simulační platformy rychle vyhodnoťte vliv elektromagnetizmu na zařízení a osoby v blízkosti a na okolní prostředí.

Každé nové elektrické a elektronické zařízení musí vyhovovat řadě předpisů, které vyžadují provedení nákladných a časově náročných fyzikálních zkoušek. Bez ohledu na odvětví musíte v případě, že k výrobku přidáte elektronické systémy, zvážit možnost, že může rušení mezi systémy vést ke špatnému výkonu produktu nebo dokonce k jeho selhání. Riziko selhání těchto při těchto fyzikálních testech omezuje míru inovací a může vzhledem k potřebě většího množství fyzických prototypů zpomalit proces navrhování.

Odpovědí na tyto výzvy je role 3DEXPERIENCE® Works Electromagnetics Engineer a řešení pro simulace elektromagnetismu, se kterým mohou týmy rychle a snadno posoudit elektromagnetická pole ve svých návrzích. Díky roli Electromagnetics Engineer mohou týmy ihned vidět dopad jakýchkoli změn v návrhu na výkon elektromagnetismu a rychle výsledky zpřístupnit prostřednictvím platformy 3DEXPERIENCE. Díky propojení můžete snadněji spolupracovat s více lidmi – kolegy, zákazníky, partnery a dalšími – prostřednictvím cloudové platformy.

emagmashup

PŘEHRÁT VIDEO

Get Started