Síla zjednodušených pracovních postupů v softwaru SOLIDWORKS 2020

Zjednodušené pracovní postupy v softwaru SOLIDWORKS 2020 umožňují zkrátit dobu potřebnou pro uvedení výrobku na trh, zvýšit kvalitu produktů a snížit výrobní náklady.

Bez ohledu na to, v jakém průmyslovém oboru podnikáte, software SOLIDWORKS® 2020 nyní obsahuje přidaná vylepšení, které vám pomohou lépe inovovat a uvádět produkty rychleji na trh.

Software SOLIDWORKS® 2020 značně zjednodušil pracovní postupy, což vám umožňuje pracovat efektivněji. Konkrétní vylepšení pracovního postupu zahrnují:

 >>  Uvolnit spoje – jedná se o novou funkci, která umožňuje zobrazit stejný díl v různých stavech ve stejné sestavě. Například ve stejné sestavě se dvakrát nachází stejná pružina, ale ve dvou různých stavech – stlačená a nestlačená. Tím je zajištěna správnost kusovníku, což pomáhá oddělení nákupu objednat správné součásti. Ušetří se také čas při navrhování, protože již není potřeba více verzí stejného dílu.

>>  Entity siluety: Nový nástroj Entity siluety v nabídce Skica zlepšuje a zrychluje výběr hran. A nová funkce Vztah torzní spojitosti ve tvorbě skic umožňuje zajistit zakřivení G3 mezi křivkami, čímž lze dosáhnout plynulého přechodu. Nyní můžete kontrolovat míru zakřivení podél křivky, přecházející mezi křivkami či povrchy.

>>  Simulation Evaluator je nová funkce, která zkontroluje váš simulační model z hlediska výskytu běžných chyb souvisejících s umístěním, materiálem a objemem sítě. Díky této funkci mohou uživatelé aplikace Simulation důvěřovat správnosti nastavení a výsledků simulace.

> PODÍVEJTE SE NA VIDEO a dozvíte se, jak může software SOLIDWORKS 2020 zjednodušit vaše pracovní postupy od konceptu až po výrobu.

SW_MicroMax_Camera_play

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Get Started