Rychlé ověřování a optimalizace high-tech návrhů pomocí vývoje na základě simulací

Podívejte se, jak skuteční zákazníci podporují inovace a zvyšují kvalitu se softwarem SOLIDWORKS Simulation

Trh s high-tech výrobky se neustále dramaticky vyvíjí a mění. Stále širší segmentace trhu, větší složitost výrobků, prudký růst poptávky po výrobcích na míru a rostoucí globální konkurence – to vše klade zvýšené nároky na výrobce. Ti tak musí rychleji než kdy dříve vyvíjet a uvádět na trh další inovativní výrobky a potřebují k tomu správné nástroje.

Tento e-book vám ukáže, jak vám může pomoci návrh založený na simulacích:

  • Minimalizace tvorby prototypů a tedy nižší náklady.
  • Minimalizace rizik ve výrobě a potenciálních selhání za chodu a problémů s reklamacemi.
  • Posílení inovací a zlepšení kvality.
  • Optimalizace výkonnosti při navrhování.
  • Rychlejší uvedení výrobku na trh.
Podívejte se, jak skuteční zákazníci podporují inovace a zvyšují kvalitu se softwarem SOLIDWORKS Simulation

STÁHNĚTE SI E-BOOK

Get Started