Práce se složitou geometrií a organickými tvary

Zjistěte, jak mohou průmysloví designéři, digitální sochaři a strojní konstruktéři vytvářet složitou geometrii a organické tvary pomocí volného modelování.

Jak se mohou konstruktéři se zpracováním čím dál komplexnějších geometrií vypořádat? Přesně to se snažíme zodpovědět v tomto eBooku. eBook se věnuje typickým pracovním postupům, se kterými se konstruktéři denně setkávají. Každý pracovní postup obsahuje informace o tradičních nástrojích a také o změnách, které přináší aplikace 3D Sculptor a 3D Creator, jako jsou zejména:
 

  •   Tvorba konceptů pomocí volného modelování, rychle a snadno.
  •   Shromažďování zpětné vazby a všech příslušných schválení, od vedoucích pracovníků po zákazníky.
  •   Vyhlazení topologicky optimalizované geometrie.
  •   Převádění složité geometrie a organických tvarů do výroby.
Práce se složitou geometrií a organickými tvary

VÍCE INFORMACÍ

Get Started