Svět je nelineární

Překonejte složitost návrhů pokročilé elektroniky díky výkonné počítačové analýze

Rozměry spotřební elektroniky se zmenšují, zatímco její funkce jsou čím dál rozsáhlejší. Požadavky na výrobu těchto žádaných technologických novinek jsou tím pádem čím dál složitější. Například integrace technologií Bluetooth, Wi-Fi a tzv. chytrých součástí do stále menších produktů představuje nové výzvy v navrhování elektroniky. Jak tyto úkoly zvládnout co nejlépe? Vybavte konstruktéry výkonnými nástroji pro výpočetní analýzu.

Tato třídílná řada videí vyhodnocuje koncepční návrh vnitřní konzoly sloužící ke stabilizaci čočky přenosného projektoru. Projekt využívá nelineární analýzu v softwaru SOLIDWORKS Simulation Premium a SIMULIAWORKS k vyhodnocení proveditelnosti a využití.

SW_Non_linear_Solver_Beamy2

PODÍVEJTE SE NA SÉRII VIDEÍ

Get Started