Vaše cesta k důslednějšímu využívání dříve vytvořených znalostí

Uložte know-how své organizace na platformě

Má vaše společnost zavedený efektivní systém pro využití existujících nápadů, informací a technických položek? Pokud ne, určitě nejste sami. Podle výzkumu společnosti Tech-Clarity tráví konstrukční týmy 33 % svého času prací bez přidané hodnoty, která zahrnuje vyhledávání informacíopětovné vytváření dat, která se jim nepodařilo najít.

Naštěstí existuje snadná cesta k důslednějšímu využívání vytvořených znalostí, která je pro uživatele SOLIDWORKS snadno dostupná v rámci předplatného SOLIDWORKS®.

Platforma 3DEXPERIENCE® usnadňuje sdílení znalostí a podporuje opětovné využití dříve vzniklých zkušeností a návrhů. Vše začíná jedním 3D prostředím pro designéry, konstruktéry a další zainteresované strany uvnitř organizace i mimo ni. Zachycení a spojení všech informací na jediné platformě umožňuje týmům vytvářet konzistentní podobu svých inovací, výrobků a služeb a poskytovat k nim přístup.

Nejdůležitějším cílem zachycení a opětovného využití znalostí a návrhů je pomoci organizacím vytvářet lepší výrobky, služby a zkušenosti s menším množstvím zdrojů a úsilí.

Přečtěte si e-book a dozvíte se, jak mohou být i pro vás tyto výhody přínosné:

  • opakované využití stávajících návrhů v nových projektech,
  • propojení různých týmů a sdílení informací v rámci celé společnosti,
  • správa duševního vlastnictví a sdílení informací se všemi zainteresovanými stranami,
  • digitální propojení návrhu, konstrukce a výroby.

Přečtěte si e-book

Get Started