Democratizing PLM with 3DEXPERIENCE Works

Increase collaboration, improve productivity, and accelerate innovation with cloud-based PLM tools

Współczesny proces opracowywania produktów generuje ogromne ilości danych, co sprawia, że kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania danymi są niezbędne. Duże przedsiębiorstwa wykorzystują oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w celu zarządzania wszystkimi tymi danymi. Jednak systemy PLM często wymagają dużej struktury IT, dostosowania i nakładów.

W jaki sposób małe i średnie organizacje mogą efektywnie zarządzać danymi dotyczącymi opracowywania produktów, zapewnić współpracę i szybko reagować na zmiany na rynku?

Odpowiedzią są narzędzia PLM oparte na chmurze. Dowiedz się, w jaki sposób oparte na chmurze rozwiązanie PLM zapewnia następujące korzyści:

  • Lepsza współpraca
  • Łatwy dostęp do danych dotyczących produktów i ich ponowne wykorzystanie
  • Szybsze wprowadzenie produktu na rynek

PRZECZYTAJ OPRACOWANIE TECHNICZNE, aby dowiedzieć się, w jaki sposób narzędzia PLM oparte na chmurze wspierają cele biznesowe, umożliwiając jednocześnie wszystkim członkom zespołu pozostawanie w kontakcie i bycie na bieżąco.

Increase collaboration, improve productivity, and accelerate innovation with cloud-based PLM tools

READ THE WHITE PAPER

Get Started