Parempaa tuotekehitystä pilven avulla

Parempaa tuotekehitystä pilven avulla

Hyvät ideat voivat tulla mistä vain. Tuotekehittäjien on keksittävä, miten parhaat henkilöt tuodaan yhteen niin, että he voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä koko kehitysprosessin ajan. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa lisäkustannuksia, joita aiheutuu, jos kaikki on saatava fyysisesti samaan paikkaan tai on asennettava lisää ohjelmistoja tai ostettava lisälaitteita.

Jotta yhteistyö olisi tehokkaampaa ja edistäisi innovointia, tuotekehittäjien on pystyttävä muodostamaan verkostoja keskenään ja tekemään yhteistyötä niin, ettei tuotekehitysprosessi kärsi. Heidän on työskenneltävä älykkäämmin, ei ankarammin, ja tehtävä lisää yhteistyötä.

Tässä eBook-julkaisussa kuvataan, miten kaksi yritystä käyttivät 3DEXPERIENCE WORKS -portfolion työkaluja seuraaviin asioihin:

• Tuottavuuden tehostaminen ja innovaation edistäminen pilvipohjaisilla työkaluilla
• Sisäänrakennettujen tiedonhallintatoimintojen hyödyntäminen ilman IT-lisäkustannuksia
• Verkostoituminen ja palautteen kerääminen niin, ettei kehitysprosessi viivästy
• Tietosuojattu suunnitteluyhteistyö reaaliaikaisesti työkavereiden, kumppanien ja toimittajien kanssa
• Suunnittelutiimin jäsenien yhteen tuominen SOLIDWORKS-suunnittelutyökalujen avulla milloin ja missä tahansa, millä tahansa laitteella

Lataa eBook-julkaisu ja lue, miten tuotekehitys voi hyötyä pilvipohjaisesta lähestymistavasta.

Parempaa tuotekehitystä pilven avulla

Mikä 3DEXPERIENCE on?

2 minutes 14 seconds

Kun valitset SOLIDWORKS-pilviratkaisut, voit käyttää muitakin palveluitamme.

Lue eBook

Lataa