Valmistajat voivat ratkaista haasteita CAD-integroitujen analyysisovellusten avulla

Lääkinnällisten tuotesuunnitelmien validointi tehostaa innovaatiota ja parantaa potilaiden hoitoa

Terveydenhoidossa ja biotieteissä on noudatettava tiukkoja määräyksiä sekä laatu- ja turvallisuusstandardeja, minkä takia näiden alojen tuotevalmistajat ovat aina joutuneet kohtaamaan suurempia haasteita kuin muiden alojen valmistajat. Integroidut simulointityökalut voivat auttaa näitä valmistajia selättämään haittatekijät sekä tuomaan innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita markkinoille nopeammin.

Tässä eBook-julkaisussa käsitellään niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita alan yritykset kohtaavat. Siinä esitetään todellisilla esimerkeillä, miten yritykset ovat menestyneet simulaation avulla, ja selitetään, miten SOLIDWORKS Simulation -ratkaisujen kaltainen simulointi voi auttaa:

  • Tehostamaan innovaatiota

  • Parantamaan tuotteiden kokonaislaatua ja varmistamaan säädöstenmukaisuuden

  • Nopeuttamaan markkinoille tuomista

Valmistajat voivat ratkaista haasteet CAD-integroitujen analyysisovellusten avulla