Monimutkaisen geometrian ja orgaanisten muotojen luominen

Lue, miten teolliset muotoilijat, digitaaliset kuvanveistäjät ja koneinsinöörit voivat luoda monimutkaista geometriaa ja orgaanisia muotoja helposti Sub-D-mallinnuksen avulla.

Suunnittelijat kohtaavat nykyään valtavasti haasteita. Aikataulut lyhenevät ja budjetit tiukentuvat. Älykkäiden yhdistettyjen tuotteiden kasvava kysyntä lisää myös ohjelmistojen ja elektroniikan määrää tuotteissa. Uusien tuotteiden on toimittava entistä nopeammin ja oltava aiempaa kevyempiä ja muutenkin edistyneempiä. Tämän päivän geometria on entistä monimutkaisempaa ja kehittyy yhä haastavammaksi.

Miten suunnittelijat vastaavat geometrian monimutkaistumisen haasteeseen? Tässä eBookissa vastataan juuri tähän kysymykseen. Kirjan kappaleet on jaoteltu suunnittelijoiden tavanomaisten työnkulkujen mukaan. Työnkulkujen kuvauksissa käsitellään sekä perinteisiä työkaluja että 3D Sculptorin ja 3D Creatorin tuomia muutoksia keskittyen etenkin seuraaviin aiheisiin:

>>  konseptien luominen helposti ja nopeasti Sub-D-mallinnuksen avulla
>>  palautteen ja kuittausten kerääminen johtajilta asiakkaisiin asti
>>  topologiaoptimoidun geometrian tasoittaminen
>>  monimutkaisen geometrian ja orgaanisten muotojen vieminen tuotantoon

E79DFF064153AC5EB3784658034D3741

LATAA EBOOK

Get Started