Gondolja újra a termékfejlesztési folyamatot egyetlen termékmeghatározással

Wyobraź sobie, że każdy współpracownik i uczestnik procesu projektowania, inżynierii, symulacji i produkcji w twojej organizacji ma dostęp do informacji w czasie rzeczywistym dzięki wydajnym i efektywnym procesom współpracy na wszystkich etapach procesu opracowywania produktów… a to wszystko w jednym, ujednoliconym środowisku.

 Użytkownicy oprogramowania SOLIDWORKS nie muszą sobie tego nawet wyobrażać, mogą to sprawdzić na własnej skórze, korzystając z subskrypcji SOLIDWORKS®.

Platforma 3DEXPERIENCE® zapewnia ujednolicone środowisko do tworzenia i dostarczania produktów, usług i treści nowej generacji. Łączy ona zespoły multidyscyplinarne i zapewnia ciągłość niezbędną do szybszego opracowywania złożonych i połączonych produktów. W przypadku zespołów pracujących równolegle wymagane jest ujednolicone środowisko działające jako jedne źródło informacji dla całej organizacji, aby można było przekształcać pomysły w innowacyjne produkty i treści.

Zapoznaj się z e-bookiem, aby dowiedzieć się, jakie korzyści może czerpać Twoja firma z platformy 3DEXPERIENCE: 

  • Przejście na wspólne i zintegrowane podejście inżynieryjne
  • Przyspieszenie procesu opracowywania produktów
  • Lepsza jakość projektów i możliwości ich wyprodukowania
  • Dostosowanie do oczekiwań klientów w zakresie częstego odnawiania produktów, usług i treści

Olvassa el az e-könyvet

Get Started