Se hvordan ekte kunder øker innovasjonen og forbedrer kvaliteten med SOLIDWORKS Simulation

Øk syklushastigheten og legg til rette for spesialisering med simuleringsbasert utvikling.

Spesialisering har blitt sentralt i dagens stadig mer segmenterte marked for industriutstyr. For å holde tritt leter produsentene etter metoder for å forkorte utviklingsprosessene samtidig som de øker kvaliteten og innovasjonen. Ved å ta i bruk simuleringsverktøy kan produsentene av industriutstyr undersøke, validere og optimalisere designene og produksjonsprosessene raskere og til lavere kostnad.

E-boken «Simulating Better Industrial Equipment» ser nærmere på utfordringene og mulighetene som selskapene i dette markedet står overfor, og viser hvordan simuleringsbasert design kan bidra til å

  • unngå unødvendige prototyper og dermed redusere kostnadene og syklustiden
  • identifisere potensielle feil og garantiproblemer
  • optimalisere designytelsen og forbedre kvaliteten
  • validere designytelsen og produksjonsprosessene
  • få produktene raskere ut på markedet

LAST NED E-BOKEN og se hvordan integrerte simuleringsløsninger kan bidra til å øke innovasjonen, forbedre kvaliteten og holde kontroll på kostnadene – samtidig som du får produktene raskere ut på markedet.

Simuleer, voor betere ontwerpen van industriële apparatuur

LAST NED E-BOKEN

Get Started