Podnieś wydajność i elastyczność współpracy w procesie projektowania

Usprawnij współpracę między odrębnymi zespołami projektantów za pomocą zintegrowanych narzędzi projektowych.

Od najmniejszych firm po największe korporacje — proces rozwoju produktów jest oparty na współpracy coraz większej liczby osób. Kluczowe decyzje są często podejmowane przez zespoły ekspertów technicznych oraz interesariuszy z innych działów firmy. Kluczową rolę odgrywają inżynierowie, ponieważ to oni są ośrodkiem procesu współpracy przy tworzeniu projektów w firmie.

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na współpracę coraz większej liczby osób w zakresie projektowania, proces charakteryzuje się zaskakująco niską płynnością i elastycznością. Wymiana projektów pomiędzy inżynierami może być trudna i czasochłonna. Zapewnienie innym interesariuszom dostępu do projektów może okazać się jeszcze trudniejsze. Proces współpracy jest przez to czasochłonny oraz podatny na opóźnienia i błędy.

Na szczęście nowe rozwiązania pozwalają podnieść wydajność i elastyczność współpracy. Zapewniają one sprawniejszą wymianę projektów między zespołami inżynierskimi i umożliwiają uczestnikom z innych działów firmy przekazywanie informacji zwrotnych bez konieczności angażowania inżynierów. Narzędzia te usprawniają współpracę w całym procesie projektowania produktów.

SW_Lifecycle_eBook_Banner_PL

 POBIERZ EBOOK

Get Started