Pięć najważniejszych powodów, dla których producenci potrzebują lepszego zarządzania danymi

PDM: przyspiesz rozwój swojej firmy, zachowując przewagę nad konkurencją

Obecnie producenci napotykają wiele wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem projektowaniem produktów i danymi produkcyjnymi, nie tylko w działach ds. opracowywania produktów i produkcji, ale także w większych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Sposób, w jaki firmy produkcyjne zarządzają danymi o produktach i produkcji oraz wykorzystują te dane do wspierania powiązanych funkcji, ma bezpośredni wpływ na możliwości rozwoju producentów, a także utrzymanie i zwiększenie przewagi nad konkurencją.

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym producenci muszą nie tylko skutecznie zarządzać danymi dotyczącymi produktów i produkcji, znanym powszechnie jako zarządzanie danymi produktów (PDM), lecz mają również obowiązek efektywnie zarządzać dystrybucją danych projektowych i produkcyjnych do odpowiednich działów w celu poprawy wydajności. Proces ten jest nazywany zarządzaniem danymi rozproszonymi (DDM). W niniejszym dokumencie omówiono pięć głównych powodów, dla których firmy produkcyjne powinny usprawnić procesy zarządzania danymi oraz sposoby korzystania z rozwiązań do zarządzania danymi SOLIDWORKS®, które mogą im pomóc w osiągnięciu celów związanych z zarządzaniem danymi i działalnością firmy

SW_5Reasons_PDM_Emailpic2_PL

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Get Started