Współpracuj zdalnie ze swoim zespołem

Korzystaj z SOLIDWORKS z dowolnego miejsca, dzięki możliwościom oferowanym przez chmurę

Podłączając się do internetu możesz rozszerzyć swoją działalność o środowisko wirtualne, w którym możesz łatwo udostępniać informacje, zarządzać projektami i współpracować w społecznościach.

Dodatkowo będziesz w stanie:
>>  Zarządzać danymi projektowymi i dokumentacją produktu bezpośrednio z wersji desktopowej SOLIDWORKS
>>  Przeglądać projekty i dodawać do nich adnotacje, tworząc i udostępniając znaczniki w przeglądarce internetowej
>>  Tworzyć społeczności w celu omawiania pomysłów na produkty z interesariuszami wewnętrznymi lub zewnętrznymi
>>  Wykorzystywać narzędzia do zarządzania projektami do tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań
>>  Zmniejszać całkowity koszt posiadania dzięki natychmiastowemu wdrożeniu, łatwej konfiguracji i konserwacji

Immer und überall effektiv zusammenarbeiten mit SOLIDWORKS in der Cloud

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Get Started