Jak unikać niepołączonych narzędzi, które mogą pogorszyć wydajność

Dowiedz się, jak możesz wprowadzać innowacje, współpracować i efektywnie dostarczać projekty produktów z zachowaniem wygody, jaką zapewnia Twój preferowany system CAD

Niespójne narzędzia i bariery komunikacyjne spowalniają pracę inżynierów i projektantów, tworząc absorbujące zadania, które nie tylko pogarszają innowacyjność, ale także zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędów i opóźnień w dostawach. Chociaż uzyskanie opinii różnych interesariuszy jest kluczowe dla procesu, zróżnicowanie narzędzi utrudnia osiągnięcie tego celu i pochłania dodatkowy czas.

Pobierz ten e-book, aby dowiedzieć się, jak zintegrowane podejście do projektowania produktów może pomóc projektantom i inżynierom w korzystaniu z narzędzi CAD, które znają i kochają, a jednocześnie zyskać swobodę, która pozwoli im:

  • Poświęcić więcej czasu na innowację
  • Projektować w dowolnym miejscu i czasie
  • Wydajniej współpracować
Fragmented tools and communication silos slow engineers and designers down and create busy work that not only impedes their ability to innovate, but adds potential errors and delivery delays. While getting input from various stakeholders is vital to the process, disparate tools make this process difficult and often time-consuming.

POBIERZ E-BOOK

Get Started