Zoptymalizuj cyfrowo swoje projekty

Zobacz, jak sprawdzać poprawność złożeń, korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS Motion

OBEJRZYJ FILM, aby zobaczyć, jak sprawnie pracuje nasz zespół SOLIDWORKS, sporządzając projekt szczegółowy, optymalizując model i dodając schemat elektryczny.

Inżynierowie muszą w pełni zrozumieć właściwości kinematyczne i dynamiczne produktów, które projektują. Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS Motion mogą oni symulować ruchome elementy złożeń, praktycznie eliminując potrzebę tworzenia prototypów.

Symulacja ruchu dostarcza pełnych informacji ilościowych o kinematyce złożenia, w tym o pozycji, prędkości i przyspieszeniu, a także o właściwościach dynamicznych wszystkich komponentów poruszającego się mechanizmu.

Wyniki symulacji ruchu można uzyskać wirtualnie i bezpośrednio, ponieważ wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia symulacji ruchu, zostaje zdefiniowane podczas tworzenia modelu CAD. Skróć czas i koszty testowania podczas przeprowadzania szybkich iteracji projektu z wykorzystaniem oprogramowania SOLIDWORKS Motion.

Zoptymalizuj cyfrowo swoje projekty

OBEJRZYJ FILM

Get Started