Rola Electromagnetics Engineer umożliwia wykonywanie szybkich i efektywnych symulacji elektromagnetycznych

Przekonaj się, jak łatwo zespoły projektowe mogą zwiększyć wydajność produktu, skrócić czas potrzebny na wprowadzenie go na rynek oraz zmniejszyć liczbę awarii, zgłoszeń gwarancyjnych i wycofań produktu z rynku.

Rola Electromagnetics Engineer wykorzystuje najlepszą w swojej klasie technologię CST Studio Suite stosowaną przez wiodące firmy inżynieryjne i technologiczne na całym świecie. Electromagnetics Engineer obejmuje szereg funkcji, takich jak:

  • Solvery do aplikacji stosowanych przy projektowaniu silników, płytek drukowanych, wiązek przewodów i filtrów
  • Symulacje sprzężone, np. na poziomie układu, wielofizyczne i pola/obwodu
  • Szeroka gama złożonych modeli materiałów
  • Wydajne narzędzia do post-processingu i wizualizacji
See how design teams can improve product performance, reduce time to market, and minimize product malfunctions, warranty claims, and recalls.

OBEJRZYJ FILM

Get Started