Poznaj udoskonalenia funkcji Arkusz blachy w SOLIDWORKS® 2023

Funkcje Arkusz blachy i Systemy struktur w SOLIDWORKS 2023 zawierają udoskonalenia, które przyspieszają żmudne zadania i umożliwiają płynny przepływ pracy począwszy od powstania koncepcji, aż po rozpoczęcie produkcji.

Structure-Design

SOLIDWORKS 2023 oferuje rozszerzone funkcje dla konstrukcji spawanych i arkusza blachy w celu szybszego i wydajniejszego tworzenia oraz modyfikowania projektów.

Oto kilka z ulepszeń:

  • Możliwość zmiany profilu konstrukcji spawanej w systemach struktury dla wybranego zestawu elementów i zapisania go w określonej konfiguracji.
  • Możliwość uzyskania równych promieni zgięcia wewnątrz i na zewnątrz poprzez zastosowanie opcji symetrycznej grubości w funkcji Arkusze blachy w SOLIDWORKS.
  • Zastosowanie obróbki narożników przez automatyczne grupowanie podobnych narożników w systemach struktur SOLIDWORKS.
  • Tworzenie sensorów dla arkusza blachy w celu dynamicznego ostrzegania, gdy rozłożony model części arkusza blachy przekracza szerokość, długość, obszar lub granice określone dla ramki granicznej.

Funkcje Arkusze blachy i Systemy struktur w programie SOLIDWORKS 2023 usprawniają przepływy prac począwszy od powstania koncepcji, aż po rozpoczęcie produkcji. Pamiętaj: po połączeniu projektów SOLIDWORKS z platformą 3DEXPERIENCE® można niezwykle łatwo udostępniać rezultaty prac innym użytkownikom i zespołom.

OBEJRZYJ FILM

Get Started