Usprawnienie procesu projektowania koncepcyjnego jako sposób na skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i optymalizację zysków

Firma Tech-Clarity przeprowadziła ankietę wśród 187 producentów, aby określić najlepsze sposoby eliminacji zadań nieprzynoszących wartości dodanej.

Wysoka jakość projektowania przemysłowego zapewnia maksymalną atrakcyjność produktów, co ma kluczowe znaczenie w czasach, gdy coraz więcej klientów dokonuje zakupów przez Internet, kierując się walorami estetycznymi.

Jednak wczesne, nieefektywne etapy procesów projektowania często opierają się na pracy nieprzynoszącej wartości dodanej — począwszy od nieskutecznych metod pozyskiwania informacji zwrotnych po brak możliwości wykorzystania wielu wysoce szczegółowych projektów. To z kolei przekłada się na marnotrawstwo czasu i zasobów.

W ramach badania firma Tech-Clarity sprawdziła, na których etapach projektowania przemysłowego tracony jest czas, a także określiła najskuteczniejsze sposoby unikania zadań nieprzynoszących wartości dodanej. Oto najlepsze praktyki w tym zakresie:

  • szersze wykorzystywanie modelu koncepcyjnego podczas opracowywania szczegółowego projektu,
  • usprawnienie pracy nad iteracjami projektu między etapami projektowania przemysłowego i szczegółowego,
  • ułatwienie procesu pozyskiwania informacji zwrotnych wewnątrz firmy dzięki efektywniejszej weryfikacji projektów,
  • jak najszybsze angażowanie klientów.

Przekonaj się, w jaki sposób liderzy branżowi wykorzystują te i inne najlepsze praktyki, aby zwiększać przychody i skracać czas wprowadzania produktów na rynek.

POBIERZ RAPORT

Get Started