Najlepsze w branży narzędzia symulacyjne i współpraca w czasie rzeczywistym bez kosztów obsługi IT

Przeprowadzaj wiarygodne testy, informuj w czasie rzeczywistym i szybciej podejmuj decyzje projektowe dzięki rozwiązaniu SIMULIAworks z solverem Abaqus

SIMULIAworks to skalowalne portfolio rozwiązań symulacyjnych opartych na środowisku chmurowym 3DEXPERIENCE Platform. Przyspiesza ono wprowadzanie innowacji w produktach poprzez przewidywanie, sprawdzanie i korygowanie zachowań produktów z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji strukturalnej.Oto dlaczego SIMULIAworks jest najlepiej zintegrowanym oraz najbardziej wydajnym i nastawionym na współpracę narzędziem symulacyjnym dostępnym dla użytkowników SOLIDWORKS. Dzięki niemu możesz:

 

>>  Zachować pełną integrację danych z SOLIDWORKS

>>  Wykorzystywać ukryte i jawne solvery Abaqus do analizy liniowej i nieliniowej oraz na potrzeby zdarzeń statycznych i dynamicznych

>>  Tworzyć wysokiej jakości siatki i rozwiązywać złożone symulacje, takie jak testy zrzutowe i uderzeniowe

>>  Udostępniać i wizualizować wyniki symulacji 3D, a także współpracować w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, umożliwiając zespołowi szybsze podejmowanie decyzji w kwestii projektu

>>  Zmniejszyć wydatki na sprzęt oraz infrastrukturę informatyczną

Przeprowadzaj wiarygodne testy, informuj w czasie rzeczywistym i szybciej podejmuj decyzje projektowe dzięki rozwiązaniu SIMULIAworks z solverem Abaqus