Zintegrowane narzędzia do symulacji i projektowania pomagają w wytworzeniu produktu od fazy koncepcji do fazy realizacji w ciągu dziewięciu dni

InFocus Energy Services specializes in developing solution-driven downhole products. InFocus prides itself on creating innovative new products. This cutting-edge mindset pushes InFocus to find the best technology to aid in bringing its products to customers in record time. Case in point, InFocus fulfilled a first-of-its-kind customer request from start to finish in just nine days.

InFocus Energy Services specjalizuje się w opracowywaniu praktycznych produktów do robót ziemnych. InFocus szczyci się innowacyjnością tworzonych przez siebie nowych produktów. Taki sposób myślenia, nastawiony na najnowocześniejsze rozwiązania, skłania firmę do poszukiwania najlepszej technologii umożliwiającej dotarcie z produktami do klientów w rekordowym czasie. Konkretny przykład: firma InFocus zrealizowała pierwsze tego rodzaju zamówienie klienta od początku do końca w ciągu zaledwie dziewięciu dni.

Wykorzystanie rozwiązania 3DEXPERIENCE® Works Simulation pozwoliło na zaoszczędzenie dziesiątek tysięcy dolarów, miesięcy pracy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Umożliwiło to skrócenie wielomiesięcznego procesu do zaledwie kilku tygodni”.
— Peter Kjellbotn, inżynier mechanik / specjalista ds. symulacji, InFocus

OBEJRZYJ FILM

Get Started