Dowiedz się, jak ograniczyć wykonywanie pracy nieprzynoszącej wartości dodanej w branży inżynieryjnej

Udostępnij swoim zespołom odpowiednie narzędzia, które pozwolą im utrzymać pełne skupienie na innowacjach

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym firmy muszą udostępniać zespołom inżynierów narzędzia, które umożliwiają różnicowanie produktów pod kątem innowacji, jakości, wydajności i kosztów. To niełatwe zadanie, jako że inżynierowie muszą również wykonywać rutynowe zadania o zerowej wartości dodanej. Według najnowszych badań firmy Tech-Clarity tego typu nieproduktywne zadania zajmują aż jedną trzecią ich czasu pracy! Istnieje jednak lepszy sposób.

Pobierz e-book pt. „Jak ograniczyć wykonywanie pracy nieprzynoszącej wartości dodanej w branży inżynieryjnej”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nowe narzędzia i podejścia do procesu opracowywania produktów mogą pomóc inżynierom w zachowaniu pełnego skupienia na tym, co najważniejsze, czyli na stworzeniu wyjątkowego nowego produktu.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz osiągnąć następujące cele:  

  • Ułatwienie dostępu do danych w czasie rzeczywistym, tak aby interesariusze byli w stanie samodzielnie uzyskać niezbędne informacje bez rozpraszania inżynierów
  • Usprawnienie procesów i współpracy w celu ograniczenia liczby przestojów i opóźnień
  • Centralizacja informacji projektowych oraz wsparcie bardziej efektywnego zarządzania zmianami
  • Ocena opcji pod kątem projektowania komponentów w kontekście całych złożeń, tak aby lepiej zrozumieć wpływ wprowadzanych zmian
  • Wyeliminowanie błędów i poprawa jakości w wyniku lepszej współpracy pomiędzy interesariuszami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu własności intelektualnej
Udostępnij swoim zespołom odpowiednie narzędzia, które pozwolą im utrzymać pełne skupienie na innowacjach

POBIERZ E-BOOK

Get Started