Efektywne wykorzystanie danych produktów usprawnia współpracę i automatyzację

Popraw wydajność, aby uzyskać przewagę nad konkurencją

Projekt produktu i związane z nim dane, które niegdyś uznawano za cenne tylko dla grup projektowych i inżynieryjnych, stały się niezbędne w procesie opracowywania produktów. Obecnie wszyscy kluczowi interesariusze współpracują przy projekcie, dlatego posiadanie odpowiedniej technologii umożliwiającej łatwe znalezienie, zabezpieczenie i udostępnienie danych produktu jest niezwykle ważne.

Zapoznaj się z tym e-bookiem, aby dowiedzieć się, jak oprogramowanie służące do zarządzania danymi produktu (PDM) może przyczynić się do:

  • zwiększenia konkurencyjności poprzez pobudzenie innowacji;
  • zwiększenia jakości produktu i poziomu automatyzacji;
  • ochrony własności intelektualnej przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnej współpracy;
  • ograniczenia poprawek poprzez ścisłą kontrolę wersji;
  • ponownego wykorzystania danych produktu,
  • lepszego zarządzania łańcuchami dostaw poprzez wykorzystanie danych produktu w celu zarządzania zaopatrzeniem, zamówieniami i zapasami.
Efektywne wykorzystanie danych produktów usprawnia współpracę i automatyzację

ZAPOZNAJ SIĘ Z E-BOOKIEM

Get Started