Podejmuj zespołowo przemyślane decyzje projektowe, aby zwiększyć wydajność i zyskowność

Rozszerz możliwości przeprowadzania symulacji za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS, korzystając z powiązanego przepływu pracy, który umożliwia łatwe zapisywanie, zarządzanie i udostępnianie danych projektowych i symulacyjnych w bezpiecznej platformie opartej na chmurze. Wdróż rolę Structural Mechanics Engineer, jeden z elementów portfolio rozwiązań do symulacji 3DEXPERIENCE Works.

Rola Structural Mechanics Engineer służy pomocą w szybszym podejmowaniu lepiej przemyślanych decyzji i uzyskaniu lepszej wydajności dzięki ograniczeniu potrzeby wykonywania fizycznych prototypów i wprowadzania zmian na późnych etapach projektu. Używając tego narzędzia, można:

  • Symulować realistyczne cechy fizyczne, korzystając z szerokiego wyboru procesów analizy, w tym symulacji statycznych i dynamicznych, kombinacji złożonych kontaktów przy obecności tarcia, obciążenia sekwencyjnego, dużej deformacji i materiałów hipersprężystych
  • Korzystać z wiodących w branży narzędzi do przygotowania geometrii, aby uprościć i wyodrębnić wymaganą geometrię do symulacji
  • Efektywnie budować modele metodą elementów skończonych z wykorzystaniem zaawansowanej, opartej na zdefiniowanych regułach siatki
  • Łatwo kalibrować modele składające się z wielu materiałów na podstawie danych testowych
  • Udostępniać zespołowi odciążone wyniki z poziomu przeglądarki w celu szybszego podejmowania decyzji dotyczących projektu

OBEJRZYJ FILM i dowiedz się, jak lepiej ocenić sposób działania produktów w rzeczywistym warunkach i szybciej wprowadzać je na rynek.

Rozszerz możliwości przeprowadzania symulacji za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS, korzystając z powiązanego przepływu pracy, który umożliwia łatwe zapisywanie, zarządzanie i udostępnianie danych projektowych i symulacyjnych w bezpiecznej platformie opartej na chmurze. Wdróż rolę Structural Mechanics Engineer, jeden z elementów portfolio rozwiązań do symulacji 3DEXPERIENCE Works.

OBEJRZYJ FILM

Get Started