Producenci pokonują wyzwania dzięki funkcjom analiz zintegrowanym z oprogramowaniem CAD

Weryfikowanie projektów produktów medycznych sprzyja innowacji i przyczynia się do poprawy zdrowia pacjentów

Producenci z branż powiązanych z medycyną i naukami przyrodniczymi od zawsze mierzyli się z większymi wyzwaniami niż ci z innych branż, co wynika z rygorystycznych regulacji prawnych, a także wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa. Wykorzystując zintegrowane narzędzia symulacji, mogą pokonywać wiele przeszkód i wprowadzać na rynek innowacyjne produkty wysokiej jakości w krótszym czasie.

Niniejszy e-book zawiera przegląd wyzwań i szans stojących przed firmami z tej branży, omówienie rzeczywistych przykładów sukcesu firm dzięki wykorzystaniu symulacji, a także informacje o sposobach wykorzystania funkcji symulacji, na przykład tych dostępnych w SOLIDWORKS Simulation, w celu:

  • zwiększania innowacyjności,

  • poprawy ogólnej jakości produktu przy zachowaniu zgodności z wymogami prawnymi,

  • skracania czasu wprowadzania produktu na rynek.

Producenci mogą sprostać pojawiającym się wyzwaniom dzięki funkcjom analiz zintegrowanym z oprogramowaniem CAD