Koniec ze zgadywaniem przy podejmowaniu decyzji projektowych

Raport Tech Clarity pokazuje potencjał narzędzi do tworzenia wirtualnych prototypów

Prawie połowa z 272 inżynierów produkcji, którzy wzięli udział w ankiecie, odpowiedziała, że podejmowanie decyzji stało się znacznie trudniejsze. Niedobory kadrowe, niestabilność gospodarcza i przejścia na emerytury oznaczają, że mniejsza liczba osób musi podejmować kluczowe decyzje projektowe.

Ten raport Tech Clarity analizuje, w jaki sposób można pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji w kwestiach inżynieryjnych, pokazując wartość symulacji opartej na chmurze.

Dzięki narzędziom do weryfikacji projektu inżynierowie i ich przełożeni mogą szybciej podejmować decyzje oparte na danych — bez żadnego zgadywania ani polegania na niesprawdzonych danych, które mogą nie być powiązane z aktualnymi projektami.

> ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM, aby dowiedzieć się, jak podejmować lepsze decyzje projektowe, które pozytywnie wpłyną na jakość, wydajność i niezawodność przy jednoczesnym zrównoważeniu kosztów.

Raport Tech Clarity pokazuje potencjał narzędzi do tworzenia wirtualnych prototypów

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM

Get Started