SOLIDWORKS 2023 Simulation Professional i Premium są teraz jeszcze lepsze

Podejmuj doskonałe decyzje projektowe dzięki wszechstronnym możliwościom analizy w SOLIDWORKS Simulation

Speed the analysis process and ensure reliability with SOLIDWORKS 2023 Simulation Professional and Premium. Here are just a few of the many enhancements:

Przyspiesz proces analizy i zapewnij niezawodność dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS 2023 Simulation Professional i Premium. Oto zaledwie niektóre z wielu ulepszeń:

  • Wiązanie ścian nie skierowanych do siebie, które są ustawione pod skrajnymi kątami, za pomocą wiązań, które są bardziej elastyczne niż kiedykolwiek.
  • Uproszczenie analizy i przyspieszenie czasu pracy dzięki zastosowanie złącza Cięgło, teraz dostępnego dla nieliniowych badań statycznych i dynamicznych.
  • Optymalizacja projektu poprzez dostosowanie karty za sztywność w kontakcie w celu uzyskania szybszego czasu rozwiązania podczas przeprowadzania badań wstępnych lub iteracji projektowych.

OBEJRZYJ FILM, aby dowiedzieć się, w jaki sposób oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation 2023 cyfrowo testuje produkty pod kątem rzeczywistych zastosowań w szybszy i bardziej wydajny sposób.

OBEJRZYJ FILM

Get Started