Wykorzystuj zalety analizy nieliniowej

Naucz się wdrażać analizę nieliniową FEA w codziennym projektowaniu

Dawniej inżynierowie niechętnie korzystali z analizy nieliniowej, ponieważ charakteryzowała się ona złożonym procesem formułowania problemu i długim czasem jego rozwiązywania. Metoda ta stała się jednak o wiele przystępniejsza, ponieważ oprogramowanie do nieliniowej analizy FEA można obecnie zintegrować z oprogramowaniem CAD. Ponadto udoskonalone algorytmy oraz dostępność większej mocy obliczeniowej przyczyniły się do skrócenia czasu rozwiązywania problemów.

Artykuł opisuje różnice pomiędzy analizą liniową i nieliniową oraz wyjaśnia, jak określić optymalne warunki stosowania każdej z nich. Po zapoznaniu się z praktycznymi przykładami ze świata projektowania przekonamy się, w jaki sposób analiza nieliniowa może pomóc uniknąć projektowania ze zbyt dużą rezerwą, a także przyczynić się do tworzenia lepszych produktów.

Naucz się wdrażać analizę nieliniową FEA w codziennym projektowaniu

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Get Started