Wykorzystuj zalety analizy nieliniowej

Naucz się wdrażać analizę nieliniową FEA w codziennym projektowaniu

W ciągu ostatniej dekady analiza metodą elementów skończonych (FEA) przestała być postrzegana wyłącznie jako narzędzie analityka i wkroczyła do świata praktycznego projektowania. Oprogramowanie CAD jest obecnie wyposażone we wbudowane funkcje FEA, a projektanci używają FEA jako codziennego narzędzia do projektowania, które wspiera proces projektowania produktów. 

Jednakże do niedawna większość zastosowań FEA, z których korzystali projektanci, była ograniczona do analizy liniowej. Taka analiza liniowa zapewnia akceptowalne, przybliżone, rzeczywiste cechy charakterystyczne dla większości problemów, z którymi mają do czynienia projektanci. Czasami jednak pojawiają się bardziej skomplikowane problemy, które wymagają rozwiązania nieliniowego.

W przeszłości inżynierowie niechętnie korzystali z analizy nieliniowej ze względu na jej złożone wyrażenie problemu i długi czas rozwiązywania. Obecnie trend ten ulega zmianie, ponieważ nieliniowe oprogramowanie FEA współdziała z CAD i jest dużo łatwiejsze w użytkowaniu. Ponadto udoskonalone algorytmy rozwiązywania i wydajne komputery stacjonarne skracają czas rozwiązywania problemów. Dziesięć lat temu inżynierowie uznali FEA za cenne narzędzie do projektowania. Teraz zaczęli zdawać sobie sprawę z zapewnianych korzyści i przekonali się, że nieliniowa analiza metodą elementów skończonych wpływa na proces projektowania.

SW_nonlinearwp

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Get Started